Класически застраховки живот

Предимства

✔️ гъвкаво застрахователно покритие

✔️ защитавате живота и здравето си, както и това на вашите близки

✔️ осигурявате сигурност за себе си и семейството ви

✔️ разполагате с финансов ресурс при непредвидено събитие

✔️ регулярни или еднократни плащания

✔️ възможност за избор на ползващи лица

✔️ данъчни облекчения