Автоасистанс

Обездвижен от застрахователно събитие или техническа повреда автомобил на пътя, спукана гума, заредено грешно гориво… Ако вашето желание е сигурността на вашия автомобил, осигурете спокойствието си, като изберете нашата застраховка Помощ на пътя.

 

Предимства

Застраховката може да сключите самостоятелно или в комбинация със задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или автомобилна застраховка Каско+.

При настъпване на събитие в съответствие на избраните от вас пакети от услуги ние ще заплатим директно на Асистиращата компания извършените разходи или ще организираме предоставянето на услуги и възстановим заплатените от вас суми.

С всяка едногодишна полица с покритие за територията на Р. България получавате Талон за преференциална цена за ГТП на МПС – за леки и товарни МПС до 3,5 тона до 9 места.

Срок на договора:

1 година или по-кратък период (15 дни, 1, 3 или 6 месеца)

Териториално покритие:

 

Република България или при избран пакет ЧУЖБИНА – територията на държавите членки на Европейския съюз и останалите страни, членки на Международното споразумение Зелена карта

За връзка с нас

0888 27 47 47
office@nnfinances.com