Гражданска отговорност

Ако сте собственик или ползвател на моторно превозно средство регистрирано на територията на България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна. Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Предимства:

  • безплатна доставка на полицата с куриер
  • разнообразни  възможности за плащане
  • разсрочване на вноските
  • възможност за отстъпка от цената на годишния технически преглед (ГТП)

За връзка с нас

0888 27 47 47
office@nnfinances.com