Застраховка за дома

"Не можем да контролираме природата, външните събития, които ни се случват в живота. Въпрос на здрав разум е човек да се застрахова там, където не може да повлияе с действията си."

Милена Бокова

"Направих си застраховка на дома тук, тъй като имам доверие, че ще ми се предостави най-добра услуга при най-добри условия и няма да бъда подведена."

Добринка Бонева

Защо да изберете застраховка за дома?

 • Без опис на имущество (обзавеждане и техника); 
 • Без попълване на въпросник 
 • Без изчаквателен период при подновяване;
 • Разнообразни покрития
 • С всяка полица получавате покритие Онлайн сигурност, което ви осигурява съдействие и правна защита в случай на:
  • кражба на самоличност
  • спор, свързан с резервация на хотел, самолетен билет или автомобил, направена онлайн
  • спор с онлайн търговец на дребно и увреждане на репутацията в интернет
 • При частично увреждане на застрахованото имущество с обявен предварителен размер на вредите до 1 000 лв. и при определени условия можете да ползвате облекчената процедура за уреждане на претенции Бърза писта, при която не е необходим оглед на увреденото имущество

Често задавани въпроси

Как мога да платя?

Можете да платите на вноски или цялата премия по Вашата застраховка по един от следните начини:

 • с  банков превод по сметката, посочена в дебитното писмо;
 • чрез директен дебит от Ваша сметка в която и да е банка;
 • дистанционно чрез Epay;
 • във всеки един от нашите офиси;
 • в някой от клоновете на EasyPay;
 • онлайн с банкова карта;
 • на куриер при получаване.
Ако се сдобия с нови вещи, трябва ли винаги да актуализирам застраховката си?

Това е необходимо задължително, ако към застраховката има съставен изричен опис.

При всички положения е добре да се свържете с нас, за да Ви посъветваме как да постъпите.

В какъв срок трябва да Ви уведомя при възникване на щета по имуществото ми?

Обичайният срок, в който трябва да ни уведомите, е 3 дни, а при кражба и грабеж – 24 часа.

Най-важно при настъпване на събитие е първо да уведомите съответните компетентни органи – служба за пожарна безопасност и защита на населението, МВР, енергоразпределително дружество или други нормативно посочени.

В какъв срок се извършва огледът от Ваша страна?

Обикновено времето, в което извършваме оглед, е в рамките на 5 работни дни от уведомяването за настъпилата вреда.

В какъв срок се изплаща обезщетение по застраховката?

Ние сме длъжни да определим, изплатим или откажем мотивирано плащане в срок не по-дълъг от 15 работни дни след получаване на всички необходими документи и доказателства по застрахователното събитие.