Защо „Глава на семейство” е сред най-търсените пакети през последното тримесечие на 2020

„Глава на семейство” е съвкупност от застрахователни инструменти за защита основния източник на доход в семейството.

Обичайните ползватели са мъже в диапазона 29-64 години, семейни, с доходи (официални или неофициални) над средното за страната.

Покрития

Най-търсената защита е при загуба на живот. Допълнителните опции включват множество възможности – от обезщетения при по-краткотрайни последствия от злополука и заболяване до пълно покритие на разноски за лечение (включително в чужбина) в това число проучване, организиране и директно заплащане от компанията на най-подходящата терапия и лечебно заведение в света с лимити до над 2 милиона евро.

Ползващи лица

Бенефициенти по застраховката могат да бъдат:

  • Законните наследници на застрахования;
  • Изрично изброени от него лица, които да получат обезщетение в указан от него размер.

Така могат да се подсигурят лица, които иначе не биха получили обезщетение според Закона за наследството. Например, братя и сестри, родители, лица, които не са в роднинска връзка със застрахования.  Тази опция изцяло отговаря на замисъла на продукта като форма на грижа.

Ползващите могат да бъдат, както физически, така и юридически лица. Често разпространена практика навън е като бенефициенти да бъдат посочвани благотворителни и църковни организации. У нас тези случаи са единични. Например, клиент от Северна България посочи като ползващо лице един от футболните тимове в страната. 

Цена

Определящи за цената са възрастта, здравословното състояние, размерът, обхватът и срокът на защитата, която клиентът цели да получи. Така, например, клиент на 36 години, застрахован само срещу загуба на живот за 100 000 евро, би плащал годишно приблизително 345 евро, докато при същите покрития и здравословно състояние, цената за лице на 25 години ще е с 60% по-ниска, а на 62 години – с 1000% по-висока.

Основният фактор при избор на този тип застраховки е надеждността на компанията.  Различия в цената не водят до смяна на доставчика на услугата при равни други условия.

Колко струва животът на главата на семейството

Тръгвайки от желанието важните за клиента  хора да бъдат обезпечени в неочаквани и нежелани ситуации,  съветът ни е да се вземе като база за изчисляване на обезщетенията размерът на тригодишния доход на клиента. Тоест при загуба на живот, това да бъде и абсолютният размер на финансовата компенсация за бенефициентите – тригодишното нетно възнаграждение.

Преференции

Клиентът има право на определен размер данъчно облекчение за заплащаните от него суми по тези застраховки.

Съществува и опция за т.нар. „обратен бонус” – връщане обратно към клиента на част от внесеното в края на периода, без значение дали са ползвани обезщетения през срока или не.

„Глава на семейство” е интелигентна комбинация от инструменти. С нея се осигурява грижа да финансови зависими лица при нежелани събития. Гъвкавостта позволява адаптиране на покритията и цената към всеки отделен случай.

 


Автор на снимката: Nasko D. Ivanoff