Корпоративни клиенти

Според Световната здравна организация, „стресът е епидемията на 21ви век“. 
Компаниите полагат все повече грижи за физическото и ментално здраве на екипите си, а ето какво показват проучванията:

Източник: PwC

Ако имаш финансови притеснения или живееш от заплата до заплата, е трудно да се фокусираш върху нещо друго. Това причинява тревожност, депресия и попадаш в порочен кръг.

За работодателите това означава понижаване на продуктивността и креативността, влошена работна атмосфера и колегиални взаимоотношения, отсъствия от работа и повече „присъственизъм“ (ситуации, при които служителят е на работа физически, на работното си място е, но не е продуктивен заради заболяване, тревожност и др.), по-голямо текучество на работната сила.

По-високите заплати НЕ означават по-малко стрес.

Финансовата грамотност е ключов аспект за личния и професионалния успех.

Работодателите, които подкрепят служителите си в постигане на финансово благополучие, увеличават нивото на удовлетвореност, лоялност и мотивацията им. Това се отразява пряко върху качеството на работата, продуктивността и цялостното благополучие.

Обучение „Финансова грамотност“ за Вашите служители

 • Социална политика и грижа за екипа
 • Повишаване на ангажираността чрез подобряване на уменията за лични финанси
 • Повишаване на лоялността, мотивацията, продуктивността и креативността
 • Спестяване на време от обикаляне по финансови институции
 • Изграждане на стратегия за парите, така че да не изпадаме в непредвидени ситуации
 • Създаване на Балансиран бюджет и Разпределение
 • Авариен фонд
 • Използване на Спестовни програми, Алтернативи на депозити
 • Анализ при Инвестиране в недвижими имоти
 • Кредитиране при най-изгодни условия
 • Предвидимост в собствените ни финанси
 • Спестяване на време от обикаляне по финансови институции

– Как да спестим от данъци, лихви и разходи?

– Как да повишим качеството си на живот без да жертваме от времето си?

– Как да си осигурим средства за важните неща в живота?

– Кои са 10-те тайни за финансов успех?

– Как парите да работят за нас, вместо само ние за тях?

– Как да изградим личен бюджет.

Спестовни работодателски програми

Как да увеличите още удовлетвореността на вашите служители

Искате ли по-високи нива на сигурност и защита и по-конкурентен пакет от социални придобивки? Предлагаме ви решение, което можете да управлявате в зависимост от вашите желания, корпоративна култура и структурата на компанията.

 • Намаляване на данъчната и осигурителната тежест
 • Гъвкавост при избора на застрахователната защита – застрахователният продукт включва покрити основни рискове, към които можете да добавите допълнителни покрития
 • Възможност за избор на различни нива на застрахователна защита – покрития и застрахователни суми за отделните групи служители
 • Повишавате ангажираността на служителите си чрез предоставянето на допълнителни социални придобивки
 • Допълнителна възможност за увеличаване на обезщетението, което би се изплатило при настъпване на събитието от злополука

Форма за контакт

Transparent

Надя Колева & Екип

Контакти:

Transparent

©NNfinances.com