Животозастраховане

Имате нужда да повишите удовлетвореността на вашите служители?

Искате да им гарантирате по-високи нива на сигурност и защита, както и да предлагате по-конкурентен пакет от социални придобивки? Предлагаме ви решение, което можете да управлявате в зависимост от вашите желания, корпоративна култура и структурата на предприятието.
 

Предимства

  • Гъвкавост при избора на застрахователната защита – застрахователният продукт включва покрити основни рискове, към които можете да добавите допълнителни покрития
  • Възможност за избор на различни нива на застрахователна защита – покрития и застрахователни суми за отделните групи служители
  • Повишавате ангажираността на служителите си чрез предоставянето на допълнителни социални придобивки
  • Допълнителна възможност за увеличаване на обезщетението, което би се изплатило при настъпване на събитието от злополука