Злополуки

Задължителна застраховка Трудова злополука

Предимства

  • Размерът на застрахователната сума се определя от годишната брутна работна заплата на служителя
  • Възможност за разширяване на застрахователната защита с допълнителни покрития
  • Покриват се събития, настъпили на територията на Република България и в чужбина

Групова застраховка Злополука

Нуждаете се от застраховка Злополука за своята фирма, неправителствена организация, сдружение или просто група? Доверете ни се, за да изберем заедно най-добрата комбинация от застрахователни покрития.

Предимства

  • Гъвкавост при избора на застраховетелни суми
  • Възможност за разширяване на застрахователната защита с допълнителни покрития
  • Покриват се събития, настъпили на територията на Република България и в чужбина