Здравни карти

В забързаното ежедневие служителите ви се нуждаят от сигурност и спокойствие – най-вече за своето здраве и живот. Груповата здравна застраховка е чудесна опция за надграждане на социалната Ви политика към тях.
 

Предимства

  • Групова здравна застраховка, която се сключва от юридически лица (работодатели) в полза на служителите с възможност за добавяне на членове на техните семейства
  • Приоритетен достъп с индивидуална здравна карта до над 250 специализирани лечебни заведения и медицински центрове в България
  • Възстановяване на направените разходи за лечение във всяко лечебно заведение в България
  • Възможност за гъвкав избор от застрахователни покрития в стандартен или луксозен пакет
  • Ваучери, гарантиращи безплатни онлайн консултации с лекар през платформата Healee
  • Опция за директно запазване на час за преглед при над 1 000 лекари от над 40 специалности, работещи през платформата SuperDoc.bg