Автомобили

Каско

Един автомобил е сериозна инвестиция. Ако вашето желание е да имате добра защита за автомобила си, включително асистанс услуги в страната и при пътуване в чужбина, изберете нашата застраховка Каско.
 

Предимства

 
 • Онлайн подаване на известие за щета и проверка на статус на щета
 • Онлайн плащане на поредна вноска
 • Възможност да избирате ниво на покритие в зависимост от вашите конкретни нужди
 • Възможност да избирате как да бъдат отстранени щетите по вашия автомобил в случай на събитие
 • Без извършване на оглед на МПС при подновена в ДЗИ застраховка
 • За леки и товарни МПС до 3,5 тона и до 9 места с всяка сключена полица получавате:
  • талон за ГТП на преференциална цена в сервизите на СБА
  • до 300 км безплатна пътна помощ за територията на България
  • допълнителни безплатни асистанс услуги при застрахователно събитие на територията на България и при ПТП в чужбина

Гражданска отговорност

Ако сте собственик или ползвател на моторно превозно средство регистрирано на територията на България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна. Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
 

Предимства

С всяка сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите за леки МПС до 9 места, товарни автомобили с общо тегло до 3,5 т, ремаркета, багажни и къмпинг ремаркета с общо тегло до 3,5 т, мотопеди и мотоциклети получавате:

 • ТАЛОН за еднократен годишен технически преглед (ГТП) на преференциална цена в определени сервизи на територията на цялата страна.
 
 
 

Автоасистанс

Обездвижен от застрахователно събитие или техническа повреда автомобил на пътя, спукана гума, заредено грешно гориво… Ако вашето желание е сигурността на вашия автомобил, осигурете спокойствието си, като изберете нашата застраховка Помощ на пътя.

Предимства

Застраховката може да сключите самостоятелно или в комбинация със задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или автомобилна застраховка Каско+

При настъпване на събитие в съответствие на избраните от вас пакети от услуги ние ще заплатим директно на Асистиращата компания извършените разходи или ще организираме предоставянето на услуги и възстановим заплатените от вас суми

С всяка едногодишна полица с покритие за територията на Р. България получавате Талон за преференциална цена за ГТП на МПС – за леки и товарни МПС до 3,5 тона до 9 места.

Срок на договора:

1 година или по-кратък период (15 дни, 1, 3 или 6 месеца)

Териториално покритие:

Република България или при избран пакет ЧУЖБИНА – територията на държавите членки на Европейския съюз и останалите страни, членки на Международното споразумение Зелена карта