Имущество

Градите успешен бизнес? Обезпечете по-нататъшния си растеж, като съхраните постигнатото - застраховайте го.

Комфорт за бизнеса

Широка гама застрахователни покрития за надеждната защита на вашите бизнес активи и процеси.

Финансови загуби при прекъсване на дейността

Застраховане на финансови загуби се предлага в следните варианти:

  • Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия.
  • Загуба на доход вследствие авария на машини.