Бизнес пътуване

Помощ при пътуване в чужбина

Предстои ви пътуване в чужбина по работа или за развлечение? Погрижете се за вашата сигурност, както и на хората, които ви придружават със застраховка Помощ при пътуване в чужбина.

Предимства:

  • Богат набор от покрити рискове, включени в обхвата на основното покритие по застраховката
  • Възможност за добавяне на допълнителни покрития в зависимост от индивидуалните ви потребности
  • 24/7 осигурен асистанс – оказване на незабавна помощ и съдействие при настъпване на застрахователно събитие
  • Застраховката покрива извършването на обичайна спортна активност при спазване на предвидените за това предпазни мерки

Туризъм в България

Със застраховка Туризъм в България ще сте спокойни и за най-приключенското пътуване, което сте планирали.

Предимства

  • Гъвкавост при избора на застрахователната сума
  • Възможност за сключване на застраховката както за фиксиран брой дни, така и за по-дълъг период от време
  • При сключване на групова полица всички деца до 2 години ще бъдат застраховани безплатно