Пенсионно осигуряване

"Пенсионирането в момента ми звучи като мираж, но един ден ще настъпи и този момент в живота ми. Тогава ще бъде важно къде е инвестиран и съхранен трудът, който съм положила през активните си години.

NNfinances спечелиха доверието ми. Предложиха варианти за допълнителното ми пенсионно осигуряване, което за мен означава сигурност. Зная, че и в бъдеще ще съм спокойна за средствата си. Прекрасно е, че това е безплатна услуга. "

Мария Тодорова

Тристълбова пенсионна система в България

Първи стълб
Втори стълб
Трети стълб
Държавно обществено осигуряване
Допълнително задължително осигуряване
Допълнително доброволноно осигуряване

Пенсионноосигурителна система в България

От 2000 г в  България действа тристълбовият пенсионен модел.

Основната му задача е обединяване на предимствата на разходо-покривната система и на капиталовите системи с цел осигуряване на пенсионни доходи, заместващи значителна част от доходите преди пенсиониране.

Как функционира пенсионната система?

Към държавната система на пенсионно осигуряване (I-ви стълб) се добави допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО (II-ри стълб), което функционира чрез универсални и професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО (III-ти стълб), което функционира чрез доброволни пенсионни фондове. Така, в допълнение към държавната пенсия, вече може да получавате от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и пенсии, формирани на капиталов принцип.

Нашите продукти

  • Универсален пенсионен фонд

  • Професионален пенсионен фонд

  • Доброволно пенсионно осигуряване

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в България и чужбина.